kaarela-seuran_kannanotto.jpg

 

Helsingin kaupunki                 Helsinki 5.6.2013

Oy Teknos Ab

ABB Oy

ESITYS

 Kalaportaiden rakentamiseksi Mätäjokeen

Kaarela- Seura ry on kokouksessaan 5.6.2013 käsitellyt Mätäjoen ja sen ympäristön olosuhteita. Käydyssä keskustelussa todettiin, että jo parisenkymmentä vuotta sitten Kaarela- Seuran edeltäjä Kannelmäki- Seura ry esitti, että jokeen istutettaisiin taimenia.

Lohikalaa istutettiinkin myöhemmin alajuoksulla, mutta yläjuoksun tilanteesta mm. Kannelmäen ja Malminkartanon kohdalla ei ole tietoa.

Seuramme edustajat ovat jo useamman kerran vaihtaneet mielipiteitä Helsingin rakennus ja puisto-osaston sekä liikuntaviraston edustajien kanssa mahdollisen kalaportaan rakentamisesta Pitäjänmäen Strömbergin putouksen yhteyteen.

Kaupungin eri tahot ovat periaatteessa suhtautuneet asiaan myönteisesti, mutta varojen puutteessa hanke ei ole edistynyt pohdintaa pidemmälle.

Uutena asiana seuramme esittää, että kalaportin tekeminen toteutettaisiin yhteistyössä Mätäjoen tuntumassa sijaitsevien Oy Teknos Ab:n, ABB:n ja Helsingin kaupungin kanssa. Tällöin taloudelliset kustannukset jakautuisivat ja niin yritysten kuin kaupunginkin saama pr-hyöty olisi paras mahdollinen.

Tuhannet ihmiset voisivat tämän jälkeen virkistäytyäkseen nauttia entistäkin hienommasta jokiympäristöstä ja sen kalakannasta.

 

KAARELA SEURA ry

Erik Bärlund                                         Kari Varvikko

Puh, joht.                                              vara puh. joht

 

Tiedoksi Helka ry, Pitäjänmäki- seura ry, Konala- seura ry, Pohjois-Haaga seura ry, Pitäjänmäen Teollisuusyhdistys